• Közhasznusági jelentés

    A Tokaji Borbarátnők Társasága, mint közhasznú egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 19. §- a szerint éves beszámolójának jóváhagyásával egy időben közhasznúsági jelentést készít az alábbiak szerint: A társaság: – egyszeres naplófőkönyves könyvelést folytat, egyszerűsített éves beszámolót készít, – a közgyűlés elé terjesztett a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege és eredmény-levezetése számszerűen tartalmazza a bevételek és kiadások részletezését. 2009. évben a Tokaji Borbarátnők Társasága központi alapokból normatív költségvetési támogatást nem kapott. Az év során több különböző pályázatot nyújtottunk be, de nem nyertünk támogatást. Tekintettel erre a 2009. év során is az egyesület alapvetően a tagdíjakból gazdálkodott. Az egyesületi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: A Tokaji Borbarátnők Társasága 2004-es alapításakor…

  • “Egy asszony két vétkecskéje!”

    Május 29-én, szombaton „Egy asszon két vétkecskéje” címmel Kóka Rozália bukovinai székely mesemondó és Petrás Mária moldvai csángó énekes mûsora volt látható a Tokaj Galériában. Petrás Mária Csángó Tavasz című kerámia kiállításához kapcsolódóan. Közremûködött az Esztenás Együttes A programot támogatta a Tokaji Borbarátnôk Egyesülete Bővebben: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=12888d72a220264f&mt=application%2Fpdf&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3D2%26ik%3D29179cb0b2%26view%3Datt%26th%3D12888d72a220264f%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26realattid%3D0.1%26zw&sig=AHIEtbSuoWIbMbfkvIWuSRY7gxrmngsFAA

  • Csathó Pál kiállítás!

    A Tokaji Borbarátnők Társasága a  Kék Duna Wellness Hotel****-ben tartotta Csathó Pál Grafikusművész _„A Szőlő és a Bor dicsőítése”_ képkiállításának megnyitóját 2010.  május 9-én. A vándorkiállítás védnöke: Demeter Ervin Országgyűlési képviselő volt A kiállítás 2010. május 9. és június 9. között volt megtekinthető.