Archive for május, 2010

Közhasznusági jelentés

vasárnap, május 30th, 2010

A Tokaji Borbarátnők Társasága, mint közhasznú egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 19. §- a szerint éves beszámolójának jóváhagyásával egy időben közhasznúsági jelentést készít az alábbiak szerint:
A társaság:
– egyszeres naplófőkönyves könyvelést folytat, egyszerűsített éves beszámolót készít,
– a közgyűlés elé terjesztett a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege és eredmény-levezetése számszerűen tartalmazza a bevételek és kiadások részletezését.
2009. évben a Tokaji Borbarátnők Társasága központi alapokból normatív költségvetési támogatást nem kapott.
Az év során több különböző pályázatot nyújtottunk be, de nem nyertünk támogatást.
Tekintettel erre a 2009. év során is az egyesület alapvetően a tagdíjakból gazdálkodott.

Az egyesületi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

A Tokaji Borbarátnők Társasága 2004-es alapításakor induló vagyonnal nem rendelkezett. Az egyesület lekötött tartalékokkal most nem rendelkezik, keletkező esetleges forrásait folyamatosan a programjának megvalósítására fordítja.
Az egyesület vállalkozói tevékenységet nem folytat.
Államháztartási körbe tartozó és egyéb szervezettől nem pénzbeli támogatásban nem részesült.
Az eredmény-levezetésből látható, hogy a társaság mérleg főösszege, közhasznú tevékenységi bevétele a 2007. évi 490.000,- Ft-ról 2008. évben 980.000,- Ft-ra nőtt ugyan, de ez a 2007-ben megnyert támogatás utófinanszírozási jellegéből adódott (800.000,- Ft Leader+ Study Tour Tokaji Borbarátnők bálja 2007. pályázat).
2009-ben az összes bevételünk 420.000,-, mely a tagdíjakból és a Tokaji Borbarátnők V. jótékonysági báljának tombolabevételéből származott. 300.000,- ot Tokaji II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési és Oktatási Intézmény megsegítésére ajánlottunk fel.
A közhasznú tevékenység ráfordításai összesen a rajz- és novellapályázat díjazásával együtt 360.000,- volt. A rendezvényeket a Tokaji Borbarátnők tagjai önkéntes munkával és borhozzájárulással segítették.
A tárgyévi számviteli eredménye a közhasznú alaptevékenységnek 2010. évre 60.000,- ra változott.
 A kötelezettségek sor (Kulcsár Edit kölcsön) az 2007 évi 1.475.000,- Ft-ról 575.000,- Ft-ra, majd 2009-re 396.000,-ra csökkent, de még így is számottevő a rendelkezésre álló forrásokhoz képest.
Az egyesület pénzeszközei 2009. 12. 31-re 0,- Ft-ra csökkentek.

Tételes kimutatás intézményektől, szervezetektől és más alapítványoktól
megpályázott és elnyert összegekről cél szerinti bontásban:

2009-ben nem nyertünk pályázati támogatást.
Költségvetési támogatás felhasználása:

Az előző években elnyert támogatásokkal szabályosan elszámoltunk, a beszámolók elfogadása megtörtént.
A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások kimutatása:

Az alapítvány tisztségviselői megalakulás óta bérben, tiszteletdíjban, költségtérítésben, megbízási díjban, folyósított kölcsönben, természetbeni juttatásban nem részesültek.
Tevékenységüket önkéntes segítőként végzik.

Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:

A Tokaji Borbarátnők Társasága alapító okiratának valamint közgyűlési határozatainak megfelelő 2009. évi programját az alábbiak szerint teljesítette, a kapott támogatásokat, adományokat e cél érdekében használta fel.
A Tokaji Borbarátnők Társasága 2009. évi megvalósított programja
2009. február 14. Tokaji Borbarátnők Társasága 5. jótékonysági bálja.

2009. április 17. A Tokaji Borbarátnők által kiírt “Tokaj Hegyalja számomra…” című novellaíró pályázat nyerteseinek kiosztjuk a díjakat. Átadjuk az 5. Jótékonysági Bál bevételéből származó összeget. Az idei évi támogatottunk, a II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési és Oktatási Intézmény. Kihirdetjük a “Tokaj Hegyalja számomra…” című, általános iskolás rajzpályázat eredményét.

2009. április 27. Szakmai borkóstoló Mészáros Gabriella szervezésében.

2009. július 10-11-12. Királyok borai – Borok királyai Királyi Borudvar
Európa egyik legnagyobb, korhű történelmi fesztiválja, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok a páratlan szépségű Dunakanyarban, 25. alkalommal kerül megrendezésre a királyi palota eredeti küzdőterén. Az idén 3. alkalommal Csathó Pál szervezte a palota reneszánsz udvarán Magyarország történelmi borvidékeinek bemutatóját.

2009. december 13. Luca napján a Tokaji Borbarátnők karácsonyi borainak bemutatása. Tokaji borokhoz illő borkorcsolya receptverseny meghirdetése

“Egy asszony két vétkecskéje!”

szerda, május 12th, 2010

Május 29-én, szombaton „Egy asszon két vétkecskéje” címmel
Kóka Rozália bukovinai székely mesemondó és Petrás Mária moldvai csángó énekes mûsora volt látható a Tokaj Galériában. Petrás Mária Csángó Tavasz című kerámia kiállításához kapcsolódóan.
Közremûködött az Esztenás Együttes
A programot támogatta a Tokaji Borbarátnôk Egyesülete

Bővebben:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=12888d72a220264f&mt=application%2Fpdf&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3D2%26ik%3D29179cb0b2%26view%3Datt%26th%3D12888d72a220264f%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26realattid%3D0.1%26zw&sig=AHIEtbSuoWIbMbfkvIWuSRY7gxrmngsFAA

Csathó Pál kiállítás!

szerda, május 5th, 2010

A Tokaji Borbarátnők Társasága a  Kék Duna Wellness Hotel****-ben tartotta

Csathó Pál
Grafikusművész

_„A Szőlő és a Bor dicsőítése”_

képkiállításának megnyitóját
2010.  május 9-én.

A vándorkiállítás védnöke:

Demeter Ervin
Országgyűlési képviselő volt

A kiállítás 2010. május 9. és június 9. között volt megtekinthető.