Megalakult a Szent Orbán 1771 Egyesület

Szent Orbán ünnepe 2023. május 25.

Szent I. Orbán pápa tiszteletére 2023. május 25-én a Monoki Sarlós Boldogasszony Plébániatemplomban ünnepi szentmise lesz, melyre nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, zarándokokat. A szentmise keretében megemlékezünk az újjáélesztett Szent Orbán kultusz 10 éves jubileumáról, és bemutatkozik a 2023. március 28-án megalakult Szent Orbán 1771 Egyesület.

Éppen tíz esztendeje annak, hogy 2013-ban a Tokaji Borbarátnők Társasága a Monoki Sarlós Boldogasszony Plébánia és Monok Község Önkormányzatának támogatásával Szent Orbán napjához kötődően megrendezésre került az első Szent Orbán zarándoklat, melyet a koronavírus-járvány kitöréséig minden évben megtartottak. Közeledve a tíz éves évfordulóhoz, az elmúlt évek tapasztalatait és a bekövetkezett változásokat figyelembe véve, valamint a munka magasabb szinten való folytatása érdekében a Tokaji Borbarátnők Társaságának tagjai úgy határoztak, hogy a Szent Orbán kultuszát támogatni kívánó tevékenységüket leválasztják a Társaságtól, és Szent Orbán 1771 Egyesület néven új egyesületet hoznak létre.

A Szent Orbán 1771 Egyesület 2023. március 28-án alakult meg. Az alapító 12 hölgy mindegyike katolikus hitben élő, köztiszteletben álló személy, akik elkötelezettek a keresztény értékek szolgálatában. Munkájukat a monoki plébánia egyetértésével és támogatásával kívánják végezni, melyhez tisztelettel kérik a céljaikkal egyetértő számos hívő és zarándok segítő jóakaratát.  

Szent Orbán a szőlészet atyja, a borászok példaképe, a vincellérek pártfogója, a kádárok védelmezője, a szüretelők segítsége, szőlőink őre és pincéink oltalmazója. Szent I. Orbán pápa csontereklyéje XIV. Kelemen pápa ajándékaként 1771-ben került a tokaj-hegyaljai Monokra, azzal a pápai óhajjal, hogy örök időkre segítse a régió szőlőműves népét. Az Egyesület nevében megjelenő évszám erre az eseményre utal. Az Egyesület kiemelt célja Szent Orbán kultuszának ápolása, elevenen tartása, építése.

A Szent Orbán 1771 Egyesület célja:

 • a 2013 óta tartó, Tokaj-Hegyalját érintő évenkénti Szent Orbán zarándoklat szolgálata, aktív szerepvállalás a zarándoklat szervezésében és népszerűsítésében;
 • Szent Orbán életéhez, tevékenységéhez és a kultuszához kötődő kutatások, elemzések és az azokat megtestesítő irodalmi-, művészeti-, tudományos könyvek írásának elősegítése és azok kiadása, illetve kiadásának támogatása, elsődlegesen Tokaj-Hegyalja vonatkozásában;
 • magyarországi, elsősorban a Tokaji Borvidék területén fellelhető kultuszhelyek, tárgyi emlékek feltérképezése;
 • Szent Orbánhoz köthető zarándok-turizmus támogatása;
 • hazai és nemzetközi kapcsolatok építése.

A Szent Orbán 1771 Egyesület tevékenysége:

 • a Tokaji Szent Orbán zarándoklat szervezése;
 • rendezvények, ismeretterjesztő fórumok szervezése, népszerűsítése;
 • az ismeretterjesztő-, oktató munka segítése és népszerűsítése;
 • a célok megvalósítását támogató tevékenység, szakmai és szakértői munka segítése;
 • a célok megvalósítását szolgáló támogatók, segítők szervezése;
 • kapcsolatok építése hazai és külföldi civil szervezetekkel, intézményekkel.

A Szent Orbán1771 Egyesület alapítói:

 • elnök: Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke
 • elnökség: Kulcsár Edit, a Tokaji Borbarátnők Társaságának elnöke Kiss-Henézi Dóra, a Guest House tulajdonosa
 • tagok: Schmitt Pálné Makray Katalin, volt köztársasági elnökünk felesége

Kontsek Ildikó, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója

Dombóvári Judit, restaurátor művész

Mészáros Gabriella, jogász, szakíró

Regéczy-Béres Melinda, a Béres Zrt. igazgatóságának tagja

Györgyné Újvári Mária, művelődésszervező, előadóművész, kántor, a monoki katolikus közösség aktív tagja

Hunyadi Rózsa, szőlész-borász mérnök

Májer Jánosné Arday Otilia, tanárnő

Tóbiás Adrienn, vállalkozó